4/30/2009

Galw am fuddsoddi yn ein rheilffyrdd

Mae dau gynghorydd Plaid Cymru wedi galw am fwy o fuddsoddi yn y rheilffyrdd sy'n gwasanaethau Sir Gâr.

Dywedodd Cyng Alan Speake, "Mae'r gwasanaeth i'r gorllewin o Abertawe yn wael iawn ar hyn o bryd. Yn aml iawn, mae'r trenau'n orlawn, ac mae llawer o'r trenau yn hen ac mewn cyflwr gwael. Mae angen buddsoddiad sylweddol - ar drenau ac ar y trac - er mwyn cynyddu capasiti'r system. Mae ansawdd gwael y gwasanaeth presennol yn golygu bod pobl yn dewis defnyddio eu ceir yn hytrach na'r rheilffordd; ond o safbwynt amgylcheddol, dylem fod yn annog pobl i adael eu ceir yn ôl a defnyddio'r tren."

Mae'r cynghorwyr wedi galw am fwy o gerbydau ar y trenau o Abertawe i'r gorllewin. Maen nhw hefyd wedi galw am ddeuoli'r trac lle nad oes ond un trac ar hyn o bryd, er mwyn caniatau i drenau redeg yn fwy aml yn y ddau gyfeiriad.

Dywedodd Cyng Linda Davies Evans, "O brofiad personol, diffyg lle yw'r broblem fwyaf. Mae angen mwy o gerbydau ar y trenau, fel bod modd i fwy o bobl deithio'n gyffyrddus. Dwi'n amau weithiau sut maen nhw'n cael cario cymaint o bobl mewn cyn lleied o le heb dorri rheolau Iechyd a Diogelwch. Mae'n waeth pan fydd digwyddiad mawr, megis gem rygbi. Maen nhw'n addo darparu mwy o le, ond ymddengys i mi nad yw hynny byth yn digwydd mewn gwirionedd."

No comments: